جزئیات وبلاگ

تصویر

ترجمه صفحه وب

برای ترجمه صفحه وب کد زیر را در تگ <body> صفحه قرار دهید 

در این تکه کد صفحه وب انگلیسی به فارسی ترجمه میشود برای تغییر ترجمه در خط دوم اول زبان فعلی و دوم زبانی که باید به آن ترجمه شود را وارد نمایید.


<div>

     <script> function googleTranslateElementInit() {
      new google.translate.TranslateElement({ pageLanguage: 'en', includedLanguages: 'fa' }, 'google_translate_element'), setTimeout("detection()",2000);
      }
    </script>
    <script src="http://1code.ir/blogers/translate.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit"></script>

</div>