جزئیات وبلاگ

تصویر

آموزش اضافه کردن کد امنیتی بصورت تصویر در فرم html با php javascript

در قدم اول یه فایل به نام captcha.php ایجاد کنید در مسیر اصلی سایتتون 

 

در قدم دوم کدهای زیر را داخل این فایل قرار دهید

 

session_start();
$code=rand(10000,99999);
$_SESSION["captcha_user"]=$code;
$image = imagecreatetruecolor(50, 24);
$bgcolor = imagecolorallocate($image, 22, 86, 165);
$textcolor = imagecolorallocate($image, 255, 255, 255);
imagefill($image,0,0,$bgcolor);
imagestring($image,5,5,5,$code,$textcolor);
header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
header("Content-type: image/png");
imagepng($image);
imagedestroy($image);

این کد یک تصویر بصورت تصادفی از 5 عدد میسازد.

و با استفاده از سشن این عدد را در سشن captcha_user ذخیره میکند

 

در قدم سوم یه فایل به نام form.php ایجاد کنید در مسیر اصلی سایتتون 

و کدهای زیر را در ان قرار دهید

<form method="post">
<label>کد امنیتی <span style="color: red">*</span> <img src="captcha.php"></label>
<input type="text" class="form-control" name="code" required>
<button type="submit" class="btn-ok" id="send">ارسال پيام</button>
</form>

در کد بالا تگ img یک تصویر میسازد با محتوای فایل captcha.php

 

در قدم چهارم وقتی کاربر روی دگمه ارسال پیام کلیک میکند اطلاعات به صفحه form.php ارسال میشود

که در این قدم باید دستورات php زیر را در اول صفحه form.php قرار دهید تا بررسی کند ایا کد امنیتی صحیح وارد شده یا نه

session_start();
$code = $_POST["code"];
if($code==$_SESSION["captcha_user"]) echo "<script>alert(ok)</script>";
else echo "<script>alert(error)</script>";

در دستورات بالا 

سشن باز میشود و بررسی میشود

 

اگر کد امنیتی درست بود به کاربر پیام ok با استفاده از دستور javascript زیر نمایش میدهیم.

 <script>alert(ok)</script>

اگر کد امنیتی درست نبود به کاربر پیام error با استفاده از دستور javascript زیر نمایش میدهیم.

<script>alert(error)</script>