جزئیات وبلاگ

تصویر

آموزش استفاده از تاریخ شمسی در php با کتابخانه jdf

در قدم اول فایل jdf را از سایت https://jdf.scr.ir/jdf/php دانلود کنید

 

در قدم دوم فایل را به پوشه اصلی سایت خود اضافه کنید

در ضمن کد زیر را برای اینکلود کردن تابع شمسی و تایم زون تهران به پروژه خود اضافه کنید

require ("jdf.php");
date_default_timezone_set("Asia/Tehran");

 
در قدم سوم از دستورات زیر در php استفاده کنید

دستور و خروجی ان نمایش داده شده است

echo jdate("Y");
1399

echo jdate("Y/m");
1399/10

echo jdate("Y/m/d");
1399/10/25

echo jdate("Y/m/d H:i");
1399/10/25 19:39

 

بقیه دستورات را میتوانید در ادرس زیر مشاهده کنید

https://jdf.scr.ir/jdf/php